Świdnicka Orkiestra Kameralna
Świdnicka Orkiestra Kameralna
Al. Niepodległości 11
58-100 Świdnica

Sekretariat

Martyna M. Stojko
sekretariat@orkiestra.swidnica.pl
martyna.stojko@orkiestra.swidnica.pl

Dział Marketingu

Piotr Wyrembak
 piotr.wyrembak@orkiestra.swidnica.pl

Krzysztof Chlewicki
krzysztof.chlewicki@orkiestra.swidnica.pl